Zarządzenie Nr 11/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 7 lutego 2014 roku

 

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy stażowej w ramach projektu pn. „INWENCJA II – Transfer wiedzy, technologii  i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:


 § 1

Wprowadza się wzór umowy stażowej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-02-10 09:40:51
Data aktualizacji:2014-02-10 09:43:18

Liczba wyświetleń strony: 1581

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka