zmienione zarządzeniem 51/2014

Zarządzenie Nr 49/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Filologiczno - Historycznego Filii UJK
w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego na wniosek Rady Wydziału Filologiczno – Historycznego z dnia 12 czerwca 2014 roku, dokonuje się przekształcenia (połączenia) Instytutu Historii i Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w § 1,  dotychczasową treść § 3 zarządzenia nr 12/2013  rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„§3

 

W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego wchodzą:

1.      Instytut Filologii Polskiej.

1)      Zakład Literatury Polskiej,

2)      Zakład Literatury Powszechnej,

3)      Zakład Języka Polskiego,

4)      Zakład Teorii Literatury.

2.      Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

1)             Zakład Historii Powszechnej do XIX wieku i Historii Historiografii,

2)             Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Nowożytnej do XIX wieku
i Archiwistyki,

3)             Zakład Historii Powszechnej i Polski XIX i XX wieku,

4)             Zakład Polityki Bezpieczeństwa i Zagrożeń Cywilizacyjnych,

5)             Zakład Teorii i Myśli Politycznej,

6)             Zakład Dyplomacji i Polityki Europejskiej,

7)             Pracownia Historii Wojskowości.

3.      Katedra Filologii Angielskiej.

1)      Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej,

2)      Pracownia Języka Angielskiego,

3)     Pracownia Językoznawstwa Stosowanego.”

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-26 14:46:47
Data aktualizacji:2014-07-09 11:19:07

Liczba wyświetleń strony: 1461

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka