Traci moc na podstawie zarządzenia nr 65/2015

Zarządzenie Nr 61/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2014 roku

w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom

 

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego.

 

§ 2

 

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 57/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 4

 

W roku akademickim 2014/2015 ustalenia szczegółowe o jakich mowa w § 3 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ustalane są do 30 września 2014r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-09-29 11:58:47
Data aktualizacji:2015-09-14 14:13:29

Liczba wyświetleń strony: 2145

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka