Traci moc na podstawie zarządzenia nr 83/2016

Zarządzenie Nr 60/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2014 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego

 

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

W Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego dokonuje się zmian polegających na:

1)      likwidacji Zakładu Nauk Pomocniczych Historii,

2)      przekształceniu Zakładu Dydaktyki Historii w Zakład Historii Kultury i Nauki.

 

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 3 zarządzenia nr 83/2012 rektora Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego zastępuje się treścią
w brzmieniu:

 

„ § 3

W skład Instytutu Historii wchodzą:

 

1.      Zakład Historii Starożytnej,

2.      Zakład Historii Średniowiecznej,

3.      Zakład Historii XVI-XVIII Wieku,

4.      Zakład Historii XIX Stulecia,

5.      Zakład Historii Polski i Powszechnej 1918-1945,

6.      Zakład Historii Polski i Powszechnej po roku 1945,

7.      Zakład Historii Kultury i Nauki.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2014 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-09-29 12:14:53
Data aktualizacji:2016-10-26 11:04:21

Liczba wyświetleń strony: 1482

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka