Traci moc na podstawie zarządzanie nr 47/2016

 Zarządzenie Nr 11/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 lutego 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a partnerskimi uczelniami zagranicznymi

 

           

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

W zarządzeniu 56/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a partnerskimi uczelniami zagranicznymi, uchyla się załącznik nr 4.

 

§ 2

 

W zarządzeniu 56/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a partnerskimi uczelniami zagranicznymi, wprowadza się załącznik - wzór umowy, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-02-05 12:36:54
Data aktualizacji:2016-08-03 12:08:50

Liczba wyświetleń strony: 2014

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka