Traci moc na podstawie zarządzenia nr 93/2016

Zarządzenie Nr 63/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 10 września 2015

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w ramach Programu Erasmus+

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin wymiany pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
w ramach Programu Erasmus+ stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 45/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wymiany pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w ramach programu LLP-Erasmus, zmienione Zarządzeniami Rektora nr 8/2011 z dnia 9 lutego 2011 roku i nr 45/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-09-11 09:40:41
Data aktualizacji:2016-11-21 10:30:13

Liczba wyświetleń strony: 1635

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka