Traci moc na podstawie zarządzenia nr 63/2016

Zmiany w zarządzeniu nr 74/2015

Zarządzenie  Nr 71/2015 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

               Na podstawie art. 199 ust. 2 i ust. 4 w związku z art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Doktorantów.

§ 2

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

W roku akademickim 2015/2016 ustalenia szczegółowe, o jakich mowa w § 3, Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach ustalane są do 30 września 2015 r., za wyjątkiem podziału środków przeznaczonych na stypendia dla najlepszych doktorantów na poszczególne wydziały, które ustalane są do 14 października 2015 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-10-05 09:21:10
Data aktualizacji:2016-09-20 14:23:39

Liczba wyświetleń strony: 1640

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka