Zarządzenie Nr 16/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 marca 2015 roku

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku zgłoszenia
o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego oraz w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia

 

Na podstawie art. 227 ust. 1, art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.572 ze zm.), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

§ 1

1.      Wprowadza się instrukcję postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w pomieszczeniu UJK,  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Wprowadza się instrukcje postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje dziekanów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników obiektów dydaktycznych, kierowników Domów Studenta, do zapoznania z niniejszym zarządzeniem, podległych pracowników.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 2/2002 z dnia 25 stycznia 2002 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania
w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego oraz w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-03-11 12:06:00
Data aktualizacji:2015-03-11 12:06:01

Liczba wyświetleń strony: 1635

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka