Zarządzenie Nr 96/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 grudnia 2015 roku  

w sprawie planowanych kosztów ponoszonych w związku z przyjmowaniem na studia

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 4) i ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1533) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wysokość planowanych do poniesienia kosztów w zakresie niezbędnym do wykonania czynności związanych z przyjmowaniem na studia kalkuluje się zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 12/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie polityki finansowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wg załącznika nr 1.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-01-08 11:02:32
Data aktualizacji:2016-01-08 11:02:32

Liczba wyświetleń strony: 1213

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka