Zarządzenie Nr 38/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu w dziedzinie  nauk o zdrowiu

 

            Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1480 ) i § 69 ust. 3 pkt 26) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się z dniem 1 października 2015 roku stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk o zdrowiu.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-05-27 09:39:01
Data aktualizacji:2015-05-27 09:39:01

Liczba wyświetleń strony: 1382

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka