Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 134/2019

Zmienione zarządzeniem nr 14/2016, 84/2016

Zarządzenie Nr 95/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia norm czasu pracy

 

Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się w 2016 r. następujące normy czasu dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy:

1) jednomiesięczne okresy rozliczeniowe:

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe

miesiąc

obliczenie wymiaru czasu pracy

godziny

dni

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)

152

19

II

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

III

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto)

176

22

IV

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

V

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta)

160

20

VI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

176

22

VII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

VIII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto)

176

22

IX

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

176

22

X

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

XI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta)

160

20

XII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

168

21

razem

2.016

252

2) czteromiesięczne okresy rozliczeniowe:

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe

okres

obliczenie wymiaru czasu pracy

godziny

dni

I-IV

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 3 święta)

664

83

V-VIII

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 3 święta)

680

85

IX-XII

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 3 święta)

672

84

razem

2.016

252

 

2. Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje norma godzin pracy proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia.

 

§ 2

1. Postanowienia § 1 nie dotyczą pracowników zaliczonych do osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

2. Postanowienia § 1 nie dotyczą pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, których czas pracy na mocy odrębnych przepisów jest krótszy niż przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym w Uczelni okresie rozliczeniowym.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-12-21 09:31:43
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-12 07:34:20

Liczba wyświetleń strony: 1695

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka