Zarządzenie Nr 57/2015

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Fizyki

 Matematyczno - Przyrodniczego

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym, w Instytucie Fizyki tworzy się Laboratorium Metod Rentgenowskich.

 

§2

 

Po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w §1, dotychczasową treść § 3 zarządzenia nr 50/2011 Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ § 3

 

W skład Instytutu Fizyki wchodzą:

1.      Zakład Fizyki Teoretycznej,

2.      Zakład Fizyki Atomowej,

3.      Zakład Fizyki Jądrowej,

4.      Zakład Fizyki Molekularnej,

5.      Zakład Astrofizyki,

6.      Zakład Fizyki Medycznej,

7.      Zakład Fizyki Komputerowej,

8.      Zakład Informatyki,

9.     Laboratorium Metod Rentgenowskich.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-07-29 13:48:46
Data aktualizacji:2015-07-29 13:48:47

Liczba wyświetleń strony: 1202

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka