Zarządzenie Nr 17/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 marca 2015 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania pracowników

niebędących nauczycielami akademickimi

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Tracą moc obowiązującą:

  1. Zarządzenie Nr 4/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Zarządzenie Nr 12/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 4/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-03-24 11:33:10
Data aktualizacji:2015-03-24 11:36:28

Liczba wyświetleń strony: 1808

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka