Zarządzenie Nr 47/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

1.      W strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu tworzy się Instytut Nauk Medycznych. W skład Instytutu Nauk Medycznych, o którym mowa w zdaniu poprzednim wchodzą:

1)      Zakład Anatomii Prawidłowej i Funkcjonalnej,

2)      Zakład Fizjologii, Patofizjologii i Mikrobiologii Infekcyjnej,

3)      Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego,

a)   Pracownia Badań Naukowych,

4)      Zakład Patologii.

2.      W strukturze organizacyjnej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk
o Zdrowiu likwiduje się:

1)      Zakład Anatomii Prawidłowej i Funkcjonalnej,

2)      Zakład Fizjologii, Patofizjologii i Mikrobiologii Infekcyjnej,

3)      Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego,

a)   Pracownię Badań Naukowych,

4)      Zakład Patologii.

 

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których  mowa w § 1,  struktura organizacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu przedstawia się następująco:

 

„ § 1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu  wchodzą:

 1. Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa,
 2. Instytut  Fizjoterapii,
 3. Instytut Zdrowia Publicznego,
 4. Instytut Nauk Medycznych.

 

§ 2

 

W skład Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa wchodzą:

 1. Zakład Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Pielęgniarstwa Internistycznego,
 2. Zakład Pediatrii, Pielęgniarstwa  Pediatrycznego i Społecznego,
 3. Zakład Perinatologii i Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego,
 4. Zakład Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie,
 5. Zakład Onkologii i Pielęgniarstwa  Onkologicznego,
 6. Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego,
 7. Zakład Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego,
 8. Pracownia Pielęgniarstwa i Położnictwa.

 

§ 3

 

W skład Instytutu Fizjoterapii wchodzą:

 1. Zakład Patobiomechaniki,
 2. Zakład Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Kinezyterapii,
 3. Zakład Medycyny Fizykalnej,
 4. Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Narządu Ruchu,
 5. Zakład Terapii Manualnej,
 6. Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu i Równowagi.

 

§ 4

 

W skład Instytutu Zdrowia Publicznego wchodzą:

 1. Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia,
 2. Zakład Profilaktyki Społecznej,
 3. Zakład Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów,
 4. Zakład Badań Wieku Rozwojowego,
 5. Zakład Medycyny Ratunkowej,
 6. Pracownia Psychologii i Pedagogiki.

 

§ 5

 

W skład Instytutu Nauk Medycznych wchodzą:

1.      Zakład Anatomii Prawidłowej i Funkcjonalnej,

2.      Zakład Fizjologii, Patofizjologii i Mikrobiologii Infekcyjnej,

3.      Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego z Pracownią Badań Naukowych,

4.      Zakład Patologii,

 1. Pracownia Badań Naukowych.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-06-23 13:50:37
Data aktualizacji:2015-06-23 13:51:30

Liczba wyświetleń strony: 1437

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka