Traci moc na podstawie zarządzenia nr 83/2016

Zarządzenie Nr 40/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

W strukturze organizacyjnej  Wydziału Humanistycznego tworzy się jednostkę usługową Centrum Kultury i Języka Polskiego.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmiany, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 1 zarządzenia nr 83/2012 rektora Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ § 1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego  wchodzą:

1.      Instytut Filologii Obcych,

2.      Instytut Historii,

3.      Instytut Filologii Polskiej,

4.      Instytut Dziennikarstwa i Informacji,

5.      Centrum Kultury i Języka Polskiego.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-06-19 15:03:13
Data aktualizacji:2016-10-26 11:05:38

Liczba wyświetleń strony: 1301

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka