Zarządzenie Nr 27/2015
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

uchylające zarządzenie Nr 89/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zasad postępowania przy realizacji prac wykonywanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§ 1

Uchyla się zarządzenie Nr 89/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zasad postępowania przy realizacji prac wykonywanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-05-04 13:08:37
Data aktualizacji:2015-05-04 13:08:37

Liczba wyświetleń strony: 1429

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka