Zarządzenie Nr  35/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 6 maja 2015 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 115/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      W Regulaminie parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadzonym Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 115/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku uchyla się załącznik nr 1.

2.      W Regulaminie, o którym mowa w pkt. 1 wprowadza się załącznik "Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach"

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-05-18 14:36:52
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-07-25 10:06:02

Liczba wyświetleń strony: 3162

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka