Zarządzenie Nr 44/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 maja 2015  roku

w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone  

w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2015/2016

 

 

Na podstawie art.  99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wysokość opłat na niestacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich określa
Załącznik nr 1.

2.      Wartość kwotową jednego punktu ECTS przedmiotów wybieranych i powtarzanych określa Załącznik nr 2.

 

§ 2

 

1.      Opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie, jest równa wartości kwotowej 5 punktów ECTS określonej dla danego kierunku.

2.      Opłata za zajęcia w grupach poniżej 8 osób wynosi:

 

Lp.

Liczba studentów w grupie

Wysokość opłaty za jedną godzinę dydaktyczną

1

1

80 zł

2

2

40 zł

3

3-7

30 zł

 

§ 3

 

Wysokość opłat za wydawanie dokumentów i ich duplikatów określa Załącznik nr 3.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-06-08 15:13:18
Data aktualizacji:2015-06-08 15:13:18

Liczba wyświetleń strony: 1676

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka