Zarządzenie Nr 50/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i art. 197 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 69 ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na podstawie § 6 uchwały Senatu nr 38/2015 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016 zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Uniwersytecką Komisję Rekrutacyjną ds. studiów doktoranckich dla przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016,
w następującym składzie:

1)      prof. Janusz  Król – przewodniczący komisji,

2)      dr Katarzyna Ziołowicz – sekretarz komisji,

3)      dr hab. Marta Samek, prof. UJK (Wydział Humanistyczny),

4)      dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),

5)      dr hab. Justyna Dobrołowicz, prof. UJK (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny),

6)      prof. zw. dr hab. Stanisław Bień  (Wydział Nauk o Zdrowiu),

7)      mgr  Magdalena Osipowicz-Szulc – przedstawiciel doktorantów.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-06-29 11:26:01
Data aktualizacji:2015-06-29 11:26:01

Liczba wyświetleń strony: 1333

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka