Zarządzenie Nr 74/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 71/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

            Na podstawie art.199 ust. 2 i ust. 4 w związku z art.186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 71/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2015 r. uchyla się załącznik nr 5a.

2.      W regulaminie, o którym jest mowa w ust. 1, wprowadza się załącznik "5a – wniosek
o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, dla doktorantów Wydziału Humanistycznego" w brzmieniu zgodnym z niniejszym zarządzeniem.

3.      Wniosek, o którym jest mowa w ust. 2, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-10-09 12:19:54
Data aktualizacji:2015-10-09 12:25:19

Liczba wyświetleń strony: 1831

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka