Zarządzenie Nr 28/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 kwietnia  2015 roku

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 

            Na podstawie § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Rok akademicki 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku.

2.      Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 

§ 2

Rok akademicki na studiach obejmuje:

ROK AKADEMICKI 2015/2016

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

30.09.2015

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2015 – 21.02.2016

zajęcia dydaktyczne

01.10.2015 – 18.12.2015

ferie zimowe

19.12.2015 – 03.01.2016

zajęcia dydaktyczne c.d.

04.01.2016 – 29.01.2016

dni wolne od zajęć dydaktycznych

-

zimowa sesja egzaminacyjna

01.02.2016 – 10.02.2016

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

01.02.2016

przerwa międzysemestralna

11.02.2016 – 14.02.2016

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

15.02.2016 – 21.02.2016

SEMESTR LETNI

22.02.2016 – 30.09.2016

zajęcia dydaktyczne

22.02.2016 – 23.03.2016

wakacje wiosenne

24.03.2016 – 29.03.2016

zajęcia dydaktyczne c.d.

30.03.2016 – 15.06.2016

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2016

27.05.2016

letnia sesja egzaminacyjna

16.06.2016 – 26.06.2016

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

16.06.2016

wakacje letnie

27.06.2016 – 13.09.2016

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

14.09.2016 – 23.09.2016

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2015/2016

24.09.2016 – 30.09.2016

 

 

§ 3

 

  1. Dziekani wydziałów mogą odstąpić od  ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych na semestr) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 8 lipca 2016 roku.
  2. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 24 września 2016 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 15 lutego 2016 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-05-04 13:09:42
Data aktualizacji:2015-06-19 14:59:54

Liczba wyświetleń strony: 2084

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka