Zarządzenie Nr  30/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie jednolitego wzoru oświadczenia studenta o autorstwie pracy dyplomowej

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się wzór formularza oświadczenia studenta o autorstwie pracy dyplomowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1.      Traci moc zarządzenie nr 51/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie jednolitego wzoru oświadczenia studenta o autorstwie pracy dyplomowej.

2.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-05-12 12:54:11
Data aktualizacji:2015-05-12 12:54:11

Liczba wyświetleń strony: 1800

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka