Zarządzenie Nr 86/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 listopada 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a partnerskimi uczelniami zagranicznymi

           

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

 

 

§ 1

W zarządzeniu 56/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a partnerskimi uczelniami zagranicznymi, dokonuje się poniższych zmian:

 

 

1)      paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

” § 9

 

Funkcję uczelnianego koordynatora programu sprawuje prorektor ds. dydaktycznych i studenckich”.

 

 

2)      paragraf 10 otrzymuje brzmienie.

” § 10

 

Funkcję wydziałowego koordynatora programu sprawuje prodziekan lub inny nauczyciel akademicki wskazany przez dziekana”.

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-11-18 13:53:14
Data aktualizacji:2015-11-18 13:53:15

Liczba wyświetleń strony: 1381

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka