Zarządzenie Nr 8/2015
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 stycznia 2015 roku

uchylające zarządzenie Nr 94/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki finansowej Uczelni

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla się zarządzenie Nr 94/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki finansowej Uczelni .

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-02-04 09:21:50
Data aktualizacji:2015-02-04 09:21:50

Liczba wyświetleń strony: 1592

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka