Traci moc na podstawie zarządzenia nr 70/2016

Zarządzenie Nr 64/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 września 2015

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin wymiany nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+ stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 9/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-09-14 10:17:34
Data aktualizacji:2016-09-28 13:49:02

Liczba wyświetleń strony: 1522

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka