Zarządzenie Nr 3/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 stycznia 2015 roku

 

w sprawie utraty mocy zarządzenia Rektora nr 29/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie wzorów formularzy programów kształcenia

 

 

            Na podstawie § 21 uchwały nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających oraz § 69 ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem wejścia w życie uchwały nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających traci moc zarządzenie Rektora nr 29/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wzorów formularzy programów kształcenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-01-14 14:35:42
Data aktualizacji:2015-01-14 14:37:35

Liczba wyświetleń strony: 1761

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka