Zmienione Zarządzeniem Nr 131/2019

Zarządzenie Nr 20/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 2 kwietnia 2015 roku

w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Laboratorium Metod Rentgenowskich

 

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz na podstawie § 16 ust.5 pkt 3 i  ust. 6, § 55 oraz § 69 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.      Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dniem 1 kwietnia 2015 r. tworzy się Laboratorium Metod Rentgenowskich.

2.      Zadania i zakres działania oraz strukturę Laboratorium Metod Rentgenowskich określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-04-22 09:18:38
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-09 09:35:21

Liczba wyświetleń strony: 1441

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka