Zarządzenie Nr 80/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach

z dnia 29 października 2015 roku

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Prawa,  Administracji i Zarządzania

 

 

                     Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      W strukturze Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania likwiduje się Pracownię Filozofii Polityki.

 

2.      Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1, dotychczasową treść § 3 zarządzenia 113/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

㤠3

 

W skład Instytutu Nauk Politycznych wchodzą:

1)       Zakład Teorii Polityki,

2)       Zakład Stosunków Międzynarodowych i Integracji Europejskiej,

3)       Zakład Systemów Politycznych,

4)         Zakład  Historii Najnowszej,

5)         Zakład Socjologii i Polityki Społecznej,

6)         Zakład Samorządu Terytorialnego,

7)         Zakład Bezpieczeństwa Narodowego.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2015 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-11-02 09:14:53
Data aktualizacji:2015-11-02 09:14:54

Liczba wyświetleń strony: 1175

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka