Zarządzenie Nr 77/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie powołania Komisji doktoranckich do spraw stypendiów 

w roku akademickim 2015/2016

 

Na podst. art. 200, 200a, 201 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 11 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2014 r., poz. 1480), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 5 Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UJK w Kielcach nr 42/2014 z dn. 9 czerwca 2014 r. zmienionego Zarządzeniem Rektora UJK w Kielcach nr 70/2014 z dn. 14 października 2014 r. i Zarządzeniem Rektora UJK nr 77/2014 z dn. 26 listopada 2014 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2015/2016 powołuje się Komisje doktoranckie do spraw stypendiów w składzie:

 

1. Dla kierunku historia:

 

1) dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK – przewodniczący,

2) dr hab. Marta Samek, prof. UJK,

3) dr hab. Mariusz Nowak,

4) dr hab. Jacek Pielas,

5) mgr Agnieszka Kania – przedstawiciel doktorantów.

 

2. Dla kierunku językoznawstwo:

 

1) dr hab. Andrzej Kominek – przewodniczący,

2) prof. dr hab. Marek Ruszkowski,

3) dr hab. Elżbieta Michow, prof. UJK,

4) mgr Magdalena Hądzlik - Dudka – przedstawicielka doktorantów.

 

3. Dla kierunku literaturoznawstwo:

 

1) dr hab. Grażyna Legutko, prof. UJK – przewodnicząca,

2) dr hab. Anna Kurska, prof. UJK,

3) dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba, prof. UJK,

4) mgr Krzysztof Sowiński – przedstawiciel doktorantów.

 

§ 2

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w roku akademickim 2015/2016 powołuje się Komisje doktoranckie do spraw stypendiów w składzie:

 

1. Dla kierunku biologia:

 

1) dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK – przewodniczący,

2) prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca,

3) dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK,

4) mgr Agnieszka Tomaszewska – przedstawicielka doktorantów.

 

2. Dla kierunku geografia:

 

1) dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK – przewodniczący,

2) dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK,,

3) dr hab. Ewa Nowak, prof. UJK,

4) mgr Monika Noga – przedstawicielka doktorantów.

 

3. Dla kierunku fizyka:

 

1) prof. dr hab. Wojciech Florkowski – przewodniczący,

2) prof. dr hab. Wojciech Broniowski,

3) prof. dr hab. Marek Pajek,

4) mgr Alina Czajka – przedstawicielka doktorantów.

 

4. Dla kierunku chemia:

 

1) prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka– przewodnicząca,

2) dr hab. Mieczysław Scendo, prof. UJK,

3) dr hab. Barbara Barszcz, prof. UJK,

4) mgr Karina Krzciuk – przedstawicielka doktorantów.

 

§ 3

Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym w roku akademickim 2015/2016 powołuje się Komisje doktoranckie do spraw stypendiów w składzie:

 

1. Dla kierunku pedagogika:

 

1) dr hab. Ewa Kula – przewodnicząca,

2) dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK,

3) prof. dr hab. Bożena Matyjas,

4) dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK

5) mgr Iwona Wolańska– przedstawicielka doktorantów.

 

2. Dla kierunku sztuki piękne:

 

1) prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk – przewodnicząca,

2) prof. zw. dr hab. Wiesław Łuczaj,

3) prof. UJK Tomasz Sikorski.

4) prof. zw. Władysław Szczepański,

5) mgr Konrad Hajdamowicz – przedstawiciel doktorantów.

§ 4

Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2015/2016 powołuje się Komisję doktorancką do spraw stypendiów w składzie:

 

1. Dla kierunku nauki o zdrowiu:

 

1) dr hab. Edyta Suliga, prof. UJK – przewodnicząca,

2) dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK,

3) dr hab. Jacek Wilczyński, prof. UJK

4) mgr Paulina Sztandera – przedstawicielka doktorantów.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-10-19 12:34:27
Data aktualizacji:2015-10-19 12:34:28

Liczba wyświetleń strony: 1299

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka