Traci moc na podstawie zarządzenia nr 92/2016

Zarządzenie Nr 12/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 lutego 2015 roku

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. Nr 164, poz. 1366 ze zm.) w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 75/2014 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządza się, co następuje:

§ 1

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje w skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia następujące osoby:

 

Przewodnicząca UKJK:

 1. dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK – WO,

Nauczyciele akademiccy wskazani przez dziekanów:

 1. dr Tomasz Chrząstek – WH,
 2. dr hab. Barbara Barszcz, prof. UJK – WM,
 3. dr Marta Repelewicz – WM,
 4. dr Renata Stępień – WO,
 5. dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK – WP,
 6. dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK – WP,
 7. dr Joanna Karczewska – WP,
 8. dr Katarzyna Ziołowicz – WP ;
 9. dr Izabela Konieczna – WA,
 10. dr hab. Jacek Bonarek – WFH (Filia),
 11. dr Jolanta Jarocka-Piesik – WNS (Filia),
 12. dr Elżbieta Marek – WNS (Filia);

Nauczyciele akademiccy – przedstawiciele jednostek międzywydziałowych:

 1. dr Robert Dutkiewicz – SW,
 2. dr Ewa Mamrot-Tuszyńska – SJ;

Studenci wskazani przez uczelniany organ Samorządu Studentów:

 1. Wioletta Szafarczyk – WH,
 2. Andrzej Leszczyński – WO,
 3. Łukasz Kowalczyk – WM,
 4. Katarzyna Jeżewska – WP,
 5. Patryk Zieliński – WA,
 6. Anna Ortyl – WFH (Filia),
 7. Adrian Masiarek – WNS (Filia);

Doktoranci wskazani przez uczelniany organ Samorządu Doktorantów:

 1. mgr Agnieszka Kania – WH,
 2. mgr Grzegorz Król – WM,
 3. mgr Bogumił Sobczyk – WP;

Kierownik Akademickiego Biura Karier:

 1. mgr Elżbieta Kurkowska – Kierownik Akademickiego Biura Karier;

Kierownik Działu Nauczania:

 1. mgr Agnieszka Świerczek – Kierownik Działu Nauczania;

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych:

 1. dr Mirosław Rutkowski – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych;

Inne osoby wskazane przez Rektora:

 1. mgr Olga Kalińska – Dział Aplikacji i Wsparcia Informatycznego,
 2. mgr Anna Tłuszcz – Kierownik Ośrodka Nauki i Kultury Studenckiej,
 3. mgr Ewa Błaszkiewicz – Dział Nauczania (sekretarz UKJK).

§ 2

1. Traci moc zarządzenie nr 86/2012 z dnia 15 października 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

2. Traci moc zarządzenie nr 60/2013 z dnia 23 września 2013 roku w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 86/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2012  roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

3. Traci moc zarządzenie nr 23/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 60/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 września 2012  roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-02-16 08:28:04
Data aktualizacji:2016-11-21 10:29:07

Liczba wyświetleń strony: 1557

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka