Zmienione zarządzeniem nr 33/2016

Zarządzenie nr 49/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów, obowiązujących na studiach doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust.  2 pkt 3 i art. 197 ust. 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się, jako obowiązujące wzory dokumentów:

1)      Kartę obiegową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2)      Kartę okresowych osiągnięć doktoranta, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3)      Sprawozdanie indywidualne z działalności naukowej i postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4)      Oświadczenie o autorstwie pracy doktorskiej, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

 

                                                                   § 2

 

1.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.      Załącznik nr 2 obowiązuje od 1 października 2015 roku.

3.      Załączniki nr 1, 3 i 4 obowiązują od dnia podpisania niniejszego zarządzenia. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-06-23 13:59:20
Data aktualizacji:2016-06-17 13:45:27

Liczba wyświetleń strony: 2057

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka