Zarządzenie Nr 75/2015


Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
w UJK oraz wysokości zwiększenia stypendium w roku akademickim 2015/2016

 

 

Na podst. art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.  z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2014 r., poz. 1480), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 3 Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UJK w Kielcach nr 42/2014 z dn. 9 czerwca 2014 r.  zmienionego Zarządzeniem Rektora UJK w Kielcach nr 70/2014 z dn. 14 października 2014 r. i Zarządzeniem Rektora UJK nr 77/2014 z dn. 26 listopada 2014 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Liczbę doktorantów - uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w UJK w Kielcach, uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2015/2016 określa poniższa tabela:

 

Kierunek studiów

Rok studiów

I

II

III

IV

Pedagogika

4

3

2

3

Sztuki Piękne

4

3

4

 -

Historia

3

4

4

4

Językoznawstwo

1

0

1

0

Literaturoznawstwo

4

2

5

 -

Biologia

1

3

2

2

Chemia

1

1

0

3

Fizyka

0

0

1

Geografia

0

2

0

1

Nauki o zdrowiu

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2015/2016 wynosi tysiąc złotych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-10-19 12:26:41
Data aktualizacji:2015-10-19 12:27:13

Liczba wyświetleń strony: 1217

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka