Zarządzenie nr 32/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  30 kwietnia 2015 roku  

w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez kandydatów i studentów studiów stacjonarnych o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

 

 

Na podstawie art. 169 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zarządza się,  co następuje:

 

 

§ 1

 

1.    Kandydat na studia stacjonarne w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach składa oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    Student przenoszący się z innej uczelni lub z innego kierunku w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach składa oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

1.    Oświadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, wypełnia kandydat/student, na każdym kierunku studiów stacjonarnych, na którym studiuje.

2.    Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 przechowuje się w teczce akt osobowych studenta.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-05-12 13:03:28
Data aktualizacji:2015-05-12 13:04:34

Liczba wyświetleń strony: 1715

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka