Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 294/2020

Zarządzenie Nr 97/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 grudnia 2015 roku  

w sprawie wskaźników i sposobu rozliczania kosztów wspólnych działalności dydaktycznej

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz §17, §18 i §20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1533) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Koszty działalności dydaktycznej, których na podstawie dokumentów źródłowych nie można zakwalifikować do określonego kierunku, rodzaju (stacjonarne, niestacjonarne) i typu studiów (I-go, II-go, III-go stopnia, studia podyplomowe) rozlicza się na koniec każdego roku obrotowego według poniższych zasad:

 

1)        koszty wspólne działalności dydaktycznej rozliczamy na koszty podstawowych jednostek organizacyjnych (zespół kont 510) wskaźnikiem procentowym wyliczonym na podstawie uchwalonych założeń do sporządzenia planu rzeczowo-finansowego na dany rok obrotowy; zgodnie z zapisami polityki finansowej uczelni,

 

2)        koszty podstawowych jednostek organizacyjnych (zespół kont 510), rozliczamy na koszty określonego  rodzaju, kierunku i typu studiów (zespół kont 501) następującym wskaźnikiem:

 [(liczba studentów stacjonarnych x 1); (liczba studentów niestacjonarnych x 0,4)].

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2015-12-30
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-01-14 08:29:23
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2024-01-10 11:11:07

Liczba wyświetleń strony: 1339

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka