Zarządzenie Nr 37/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

z dnia 11 maja 2015 roku

w sprawie  przeprowadzenia  skontrum  częściowego księgozbioru głównego w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim w budynku dydaktycznym A i B przy ulicy  Słowackiego 114/118

 

 

            Na podstawie § 69 ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, § 31 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283 ze zm.), Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Instrukcji Inwentaryzacyjnej  zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Zarządzam przeprowadzenie skontrum kontrolnego księgozbioru w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  dla księgozbioru głównego w przedziale numerów inwentarzowych  50 001-73 500.

 

§2

 

Przeprowadzenie skontrum powierzam Komisji ds. skontrum zbiorów w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim, powołanej Zarządzeniem nr 93/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Organizację prac Komisji ds. skontrum  określa szczegółowo Regulamin Komisji ds. skontrum, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 93/2013.

 

§3

 

Ustalam termin rozpoczęcia skontrum na dzień 01.07.2015 r., zakończenia skontrum na dzień 30.09.2015 r.

§4

 

Zarządzam w dniach 01.07-30.09.2015 r. wyłączenie z udostępniania księgozbiór główny od  numeru  50 001 do numeru 73 500.

§5

 

Protokół z przeprowadzonego skontrum należy przedłożyć w Dziale Księgowości w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 10.10.2015 r.

 

§6

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam zastępcy dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej  ds. Filii Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-05-18 14:46:52
Data aktualizacji:2015-05-18 14:48:53

Liczba wyświetleń strony: 1352

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka