Zarządzenie Nr 76/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w roku akademickim 2015/2016

 

 

Na podst. art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2014 r., poz. 1480), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 2 Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UJK w Kielcach nr 42/2014 z dn. 9 czerwca 2014 r.  zmienionego Zarządzeniem Rektora UJK w Kielcach nr 70/2014 z dn. 14 października 2014 r. i Zarządzeniem Rektora UJK nr 77/2014 z dn. 26 listopada 2014 r. zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

Liczba doktorantów, odbywających studia doktoranckie w UJK w Kielcach, uprawnionych do otrzymania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2015/2016 na poszczególnych kierunkach studiów wynosi:

1.    na Wydziale Humanistycznym:  czternastu doktorantów, w tym:

1)  na kierunku językoznawstwo: trzech doktorantów,

2)  na kierunku historia: siedmiu doktorantów,

3)  na kierunku literaturoznawstwo: czterech doktorantów;

 

2.    na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym: piętnastu doktorantów, w tym:

1)   na kierunku biologia: czterech doktorantów,

2)   na kierunku chemia: trzech doktorantów,

3)   na kierunku fizyka: pięciu doktorantów,

4)   na kierunku geografia: trzech doktorantów;

 

3.    na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym: ośmiu doktorantów, w tym:

1)   na kierunku pedagogika: czterech doktorantów,

2)   na kierunku sztuki piękne: czterech doktorantów

 

4.    na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu: pięciu doktorantów, w tym:

1)   na kierunku nauki o zdrowiu: pięciu doktorantów,

 

 

§ 2

Wysokość kwoty stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2015/2016 wynosi tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-10-19 12:31:03
Data aktualizacji:2015-10-19 12:31:15

Liczba wyświetleń strony: 1253

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka