Zarządzenie Nr 14/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

 

Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

  W strukturze Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego na wniosek Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, dokonuje się poniższych zmian w Instytucie Pedagogiki
i Psychologii:

1)      likwiduje się: Zakład Pracy Socjalnej i Promocji Zdrowia,

2)      tworzy się:

a)      Zakład Pedagogiki Zdrowia i Kultury Fizycznej,

b)      Zakład Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 4 zarządzenia nr 82/2012  rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„§4

 

W skład Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego wchodzą:

1.      Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań,

2.      Zakład Pedagogiki Społecznej,

3.      Zakład Pedagogiki Pracy, Pedeutologii i Kształcenia Ustawicznego,

4.      Zakład Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej,

5.      Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,

6.      Zakład Psychologii,

7.      Zakład Socjologii,

8.      Zakład Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa,

9.      Zakład Pedagogiki Zdrowia i Kultury Fizycznej.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-03-10 13:49:49
Data aktualizacji:2015-03-10 13:49:49

Liczba wyświetleń strony: 1443

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka