Zarządzenie Nr 87/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie określenia regulaminu Konkursu dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2  pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 4 Uchwały Senatu Nr 75/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

Określa się Regulamin Konkursu dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-11-20 11:53:08
Data aktualizacji:2015-11-20 11:54:13

Liczba wyświetleń strony: 1497

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka