Zarządzenie Nr 82/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Filologiczno - Historycznego Filii UJK
w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego na wniosek Rady Wydziału Filologiczno – Historycznego, dokonuje się zmian w strukturze Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Historii
i Stosunków Międzynarodowych
.

1)      w strukturze Instytutu Filologii Polskiej likwiduje się Pracownię Teorii Literatury.

2)      w strukturze Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych dokonuje się przekształcenia Zakładu Teorii i Myśli Politycznej w Pracownię Teorii i Myśli Politycznej.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 3 zarządzenia nr 12/2013  rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„§3

 

W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego wchodzą:

1.      Instytut Filologii Polskiej.

1)      Zakład Literatury Polskiej,

2)      Zakład Literatury Powszechnej,

3)      Pracownia Języka Polskiego.

2.      Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

1)             Zakład Historii Powszechnej do XIX wieku,

2)             Zakład Historii Polski do XIX wieku,

3)             Zakład Historii XIX i XX wieku,

4)             Zakład Dyplomacji i Polityki Europejskiej,

5)             Pracownia Teorii i Myśli Politycznej.

3.      Katedra Filologii Angielskiej.

1)      Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej,

2)      Pracownia Języka Angielskiego,

3)     Pracownia Językoznawstwa Stosowanego.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2015r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-11-02 09:16:25
Data aktualizacji:2015-11-09 12:48:57

Liczba wyświetleń strony: 1282

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka