Zarządzenie  Nr 43/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów wyższych 
w roku akademickim 2015/2016

  

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 lipca  2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 159  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się,  co następuje:

§ 1

Limity przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów wyższych w roku akademickim 2015/2016 określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-06-08 15:11:50
Data aktualizacji:2015-06-08 15:11:50

Liczba wyświetleń strony: 1775

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka