Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 106/2023

Zarządzenie Nr 7/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępniania i korzystania ze  zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 41 ust. 2 Statutu zarządza się, co następuje:

§ 1

1.        Rektor Uniwersytetu zatwierdza Regulamin udostępniania i korzystania ze  zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.        Regulamin, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Z dniem 1 lutego 2015r. traci moc zarządzenie nr 80/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępniania i korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 1 lutego 2015r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2015-01-29
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-02-04 09:18:50
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2024-01-10 13:24:51

Liczba wyświetleń strony: 1682

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka