Traci moc na podstawie zarządzenia nr 25/2017

Zarządzenie Nr 22/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 kwietnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia kart obiegowych

 

                     Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

  Wprowadza się wzór kart obiegowych stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia:

 

1)      Załącznik nr 1 – karta obiegowa studenta/ absolwenta studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2)      Załącznik nr 2 – karta obiegowa studenta/absolwenta studiów niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

3)      Załącznik nr 3 – karta obiegowa studenta/ absolwenta studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

4)      Załącznik nr 4 – karta obiegowa studenta/absolwenta studiów niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach- Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

5)      Załącznik nr 5 – karta obiegowa studenta/ absolwenta studiów stacjonarnych kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

§ 2

 

1.      Traci moc zarządzenie nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia kart obiegowych

2.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-04-22 09:24:28
Data aktualizacji:2017-03-08 14:41:07

Liczba wyświetleń strony: 2002

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka