Zarządzenie Nr 83/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 6 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych
i kursów dokształcających

 

 

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 5, art. 8 ust. 7 i 8, art. 8a, art. 9c i art.66 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. , poz. 572, z późn. zm.), oraz § 69 ust.2 i 3 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje: 

 

§ 1

 

1.        W zarządzeniu Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających dotychczasowy załącznik nr 3 zastępuje się nowym załącznikiem nr 3.

2.        Nowy załącznik nr 3, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-11-09 12:02:42
Data aktualizacji:2016-11-24 11:03:13

Liczba wyświetleń strony: 1718

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka