Zarządzenie Nr 48/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Ekonomii i Administracji Wydziału Zarządzania i Administracji

 

 

                     Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      W strukturze Wydziału Zarządzania i Administracji dokonuje się zmiany nazwy  Instytutu Ekonomii i Administracji na Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji.

2.      Po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1, dotychczasową treść § 1 zarządzenia 113/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

㤠1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji wchodzą:

 

1. Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji,

2. Instytut Nauk Politycznych,

3. Instytut Zarządzania,

4. Katedra Krajów Europy Północnej.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2015 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-06-23 13:56:49
Data aktualizacji:2015-06-23 13:56:49

Liczba wyświetleń strony: 1415

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka