Zarządzenie nr 89/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się


 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 w zw. 99 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), oraz § 5 ust. 1 uchwały nr 54 Senatu UJK z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się wzór umowy o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-11-25 14:15:45
Data aktualizacji:2015-11-25 14:15:46

Liczba wyświetleń strony: 1263

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka