Traci moc na podstawie zarządzania nr 37/2016

Zarządzenie Nr 59/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 lipca 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wyjazdów studentów Uniwersytetu na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasad przyjazdów studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

           

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu 55/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów Uniwersytetu na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasady przyjazdów studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dokonuje się poniższych zmian:

 

 

1)      paragraf 16 otrzymuje brzmienie:

” § 16

 

1.      Student  zakwalifikowany  do  wyjazdu  na  praktykę w  ramach  programu zawiera  z Uczelnią umowę o zasadach odbywania praktyki zagranicznej w przypadku przyznania mu  grantu ze środków programu, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2.      Student niepełnosprawny, który został zakwalifikowany do wyjazdu na praktykę zagraniczną w ramach programu, otrzymuje dofinansowanie z PO WER w ramach projektu Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zawiera z Uczelnią umowę, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.”

 

2)      w miejsce załączników nr 2 i 4, wprowadza się nowe załączniki nr 2 i 4.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-07-31 12:02:57
Data aktualizacji:2016-06-28 13:07:55

Liczba wyświetleń strony: 1560

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka