Traci moc na podstawie zarządzenia 42/2016

Zarządzenie nr 70/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na  podstawie art. 43 ust. 4 pkt 2, art 44 i art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 17, § 18 i § 19 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz.1406 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    Wprowadza się wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców – uczestników studiów wyższych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach, podejmujących naukę na zasadach odpłatności, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    Wprowadza się wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców – uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach, podejmujących naukę na zasadach odpłatności, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-10-05 09:14:04
Data aktualizacji:2017-02-22 12:02:11

Liczba wyświetleń strony: 1588

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka