Zarządzenie Nr 5/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zasad przydziału okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 80/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zasad przydziału okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego uchyla się treść § 5.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-01-30 10:05:16
Data aktualizacji:2015-01-30 10:05:17

Liczba wyświetleń strony: 1909

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka