Zarządzenie Nr 81/2015

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego

 

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W strukturze Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego na wniosek Rady Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego, dokonuje się poniższych zmian:

 

1)                                     likwiduje się Zakład Dydaktyki i Technologii Informacyjnej,

2)                         tworzy się Zakład Analizy Funkcjonalnej i Teorii Mnogości,

3)                         zmienia się nazwę Zakładu Algebry i Topologii na Zakład Algebry, Geometrii i Topologii.

 

§2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w §1, dotychczasową treść § 2 zarządzenia nr 50/2011 Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
9 czerwca 2011 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ § 2

W skład Instytutu Matematyki wchodzą:

1)      Zakład Analizy Matematycznej,

2)      Zakład Algebry, Geometrii i Topologii,

3)      Zakład Analizy Funkcjonalnej i Teorii Mnogości,

4)      Zakład Matematyki Stosowanej,

5)      Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2015 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-11-02 09:15:41
Data aktualizacji:2015-11-02 09:15:41

Liczba wyświetleń strony: 1140

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka