Zarządzenie Nr 90/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego tworzy się Zakład Historii i Teorii Sztuki.

 

§ 2

Po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w § 1,  dotychczasową treść § 3 zarządzenia nr 82/2012 rektora Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ § 3

W skład Instytutu Sztuk Pięknych wchodzą:

1.      Zakład Malarstwa i Rzeźby.

2.      Zakład Grafiki i Rysunku.

3.      Zakład Wzornictwa.

4.      Zakład Nowych Mediów.

5.      Zakład Historii i Teorii Sztuki.”

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-12-03 08:29:00
Data aktualizacji:2015-12-03 08:29:16

Liczba wyświetleń strony: 1177

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka